Televisions Digitals Independents de Proximitat es una associació de televisions locals privades que representa el compromís amb l’espectador i l’entorn audiovisual català. Produeix diferents programes i contingut audiovisual, fonamentalment de proximitat, preservant la identitat de cada televisió associada, amb criteris de professionalitat i l’expectativa de donar a conèixer la realitat de la informació local a nivell de tot Catalunya. Les televisions associades cobreixen gairebé la totalitat del territori català, la qual cosa permet que les informacions d’àmbit local i els seus protagonistes tinguin una dimensió de país. En els darrers anys, s’ha convertit en una de les grans productores de serveis tècnics de televisió, a traves de les tres unitats mòbils, dues de les quals en HD i, així mateix, treballant per als grans mitjans televisius del nostre país.

SECCIONS