AVÍS LEGAL

El portal web elripollèsdigital.cat és propietat de Corisa Media Grup, amb domicili a la Colònia Santa Maria, carretera C-17, quilòmetre 91,5, 17500 Ripoll.

Mitjançant l’acceptació de la present política de privacitat, l’usuari es compromet a utilitzar el web elripollèsdigital.cat i els serveis oferts de forma lícita, d’acord amb el que es disposa en aquestes clàusules i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de tercers o que pugui danyar o produir un ús anormal d’aquest web.

L’ús d’elripollèsdigital.cat es realitza sota el propi risc de l’usuari, l’accés al web és lliure i gratuït, així mateix l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts i a no utilitzar-lo per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a la legalitat vigent. Corisa Media Grup no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, programari maliciós, avaries o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a la voluntat de l’empresa. L’accés al web Ripollèsdigital.cat no suposa en cap cas l’existència d’una relació contractual entre l’usuari i Corisa Media Grup.

Corisa Media Grup no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l’ús o mala utilització del contingut del web ni per les conseqüències que es puguin derivar dels errors, defectes o omissions en els continguts i serveis que puguin aparèixer al web elipollèsdigital.cat proporcionats per terceres persones.

L’usuari pot visualitzar, imprimir i emmagatzemar tot el contingut del web elripollèsdigital.cat sempre que sigui únicament i exclusivament per a ús personal i privat, i queda, per tant, terminantment prohibit utilitzar el contingut del web amb finalitats comercials, així com qualsevol redistribució, modificació o alteració sense comptar amb la prèvia autorització de Corisa Media Grup o dels seus autors si s’escau.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del portal web elripollèsdigital.cat i dels seus continguts (texts, imatges, sons, documents, àudio, vídeo, disseny, software) pertanyen a Corisa Media Grup o, en el seu cas, a terceres persones. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual dels continguts i serveis de Corisa Media Grup i dels continguts i serveis proporcionats per terceres persones.

Corisa Media Grup no es responsabilitza de les opinions, afirmacions, veracitat, fiabilitat i exactitud dels continguts i serveis aportats per terceres persones, essent en aquest cas responsabilitat de llurs autors.

Elripollèsdigital.cat pot proporcionar l’accés a qualsevol informació, servei, programa o dada a internet propietat de terceres persones, Corisa Media Grup no es farà responsable en cap cas d’aquests continguts i serveis ni atendrà cap reclamació que se’n pugui derivar.

Corisa Media Grup es reserva el dret a modificar, suprimir i/o afegir continguts i serveis i la forma com es mostren aquests al web elripollèsdigital.cat sense avís previ.